Místní knihovna v Krabčicích

Úvod

 

Místní knihovna v Krabčicích

Rovné 67, 411 87 Krabčice

Knihovnice: Mgr. Marcela Líbalová

 

 

Historie knihovny:

První zmínka o knihovně v obci pochází z roku 1920, kdy knihovna sídlila v obecním domě. Byla vybavena 190 svazky a navštěvovalo ji 32 čtenářů. Obec přispívala na nákup knih pravidelně 250,- Kč. Správcem knihovny byl řídící učitel Jan Laudin.

V průběhu dalších let knihovna střídavě sídlila na různých místech, v roce 2000 byla definitivně přestěhována na prostor obecního úřadu, kde již provozovala činnost Místní knihovna v Rovném. Po úmrtí knihovníka MK Rovné, pana Kouby, v roce 2006 byl knihovní fond sloučen a knihovna nadále pracuje ve výpůjční činnosti jako Místní knihovna v Krabčicích.