Místní knihovna v Krabčicích

Fotogalerie

Týden knihoven - výstavka knížek Jaroslav Foglar (říjen 2017)


Týden knihoven - výstavka knížek Astrid Lindgrenová (říjen 2017)

Měsíc čtenářů - soutěž Karel May (duben 2017)


Měsíc čtenářů - soutěž Josef Čapek (duben 2017)


 Týden knihoven - soutěž Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř (říjen 2016) 

Týden knihoven - soutěž Jan Karafiát (říjen 2016)

Měsíc čtenářů - soutěž KAREL IV. 2016
Týden knihoven - soutěž Večerníček 2015
Jarní pohádková soutěž 2015

Nejpilnější čtenář 2014
Soutěž "Týden knihoven 2014"

Soutěž "JARO je tady"
 
  

   Eduard Petiška - 90.výroèí narození
 
Nejpilnìjší ètenáøi roku 2013

Týden knihoven - soutìž Zmatlíková
Bøezen mìsíc knihy - soutìž Ètyølístek
Nejlepší ètenáø 2012
Soutìž týden knihoven øíjen 2012
Nejpilnìjší ètenáø roku 2011
Soutìž ,,O nejhezèí snìhovou vloèku"
Týden knihoven 2011 - vyhlášení soutìže Karel Jaromír Erben

 
 
Bøezen mìsíc knihy 2011 - vyhlášení soutìže "Václav Ètvrtek"
 
 
 
Týden knihoven  2009 - vyhlášení soutìže

Výstavka knih Josefa Škvoreckého - 85. narozeniny

 

 

Výstavka knih Ondøeje Sekory - 110.výroèí narození

 

 

Vybíráme knihu mého srdce

 

Výstavka ke 100. výroèí narození Františka Kožíka - 16.5.2009

 

Výstavka k 80.výroèí narození Miroslava Ivanova - 10.4.2009

 

 

 

 

Výstavka k 80tinám Milana Kundery  - 1.4.2009

 

 

 výstavka knížek Eduarda Štorcha k jeho výroèí

nové knihy pøivezené z Litomìøic
 

EXKURZE V ÚTROBÁCH MÍSTNÍ KNIHOVNY